Συχνές Ερωτήσεις

Απο τη 1η Μαϊου 2000 ισχύει ο Φιλικός Διακανονισμός Ζημιών, ένα νέο και εξυπηρετικό σύστημα σε περίπτωση αποζημίωσης απο ατύχημα .

Για τη λειτουργία αυτού του συστήματος θα πρέπει να εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα και να είναι οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και των δύο εμπλεκόμενων οχημάτων στο Φιλικό Διακανονισμό.

Εταιρείες-Μέλη Φιλικού Διακανονισμού :

 • ΕΘΝΙΚΗ
 • ΜΙΝΕΤΤΑ
 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
 • NPINSURANCE
 • GENERALI
 • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ

 • INTERASCO
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΔΥΝΑΜΙΣ
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
 • AIG

 • ALLIANZ
 • ΑΙΓΑΙΟΝ
 • ΕΥΡΩΠΗ
 • ERGO
 • ΟΡΙΖΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

 • INTERAMERICAN
 • EUROLIFE
 • INTERNATIONALLIFE
 • INTERLIFE
 • PERSONAL
 • PRIME

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα με ένα όχημα που είναι ανασφάλιστο και είναι και υπαίτιο του ατυχήματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Επικουρικό Κεφάλαιο για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Εάν όμως έχετε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας αναγραφόμενη την κάλυψη «Υλικές Ζημιές απο Ανασφάλιστο Όχημα» τότε έχετε τη δυνατότητα να αποζημιωθείτε απο την Ασφαλιστική σας Εταιρεία.

1ον) Καλείτε αμέσως την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

2ον) Σε περίπτωση που έχουν προκληθεί Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές θα πρέπει: α) ή να συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στο Έντυπο Φιλικής Δήλωσης και οι δυο εμπλεκόμενοι οδηγοί (συμβουλευόμενοι το ασφαλιστήριο συμβολαίο, την άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα οδήγησης του ο καθένας αντιστοίχως), να αναφέρετε τυχόν τραυματισμούς που έχουν προκληθεί και να αναφέρονται οι τυχόν αυτόπτεις μάρτυρες. Στη συνέχεια κρατάτε ο καθένας απο ένα αντίγραφο του Εντύπου και το προωθείτε στον Ασφαλιστή σας ή στην Ασφαλιστική σας Εταιρεία β) ή να καλέσετε άμεσα την φροντίδα ατυχήματος της Ασφαλιστικής σας Εταιρείας.